:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 077-391-212 E-mail : office@banyang.go.th

ชื่อ: การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟ

19 ส.ค. 2564

รายละเอียด: การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลอวงกาซีและลำน้ำสาขา วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


activity_1_2022_9_24_508622.pdf