:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด

11 พ.ค. 2564

รายละเอียด: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 485,000 บาท

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร