:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: รณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

5 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารนำโดยนายชัยณรงค์  นวลมุสิก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง นายธวัชชัย  ศักดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ร่วมแสดงเจตจำนงรณรงค์การต่อต้านการทุจริต และร่วมปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญใดๆ (No Gift Policy) จากบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ ในทุกเทศกาล 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร