:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: แจ้งเตือนผู้ที่มีรายการต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 นี้ ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีฯ 27 กรกฎาคม 2566 วันสุดท้ายสำหรับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีประมาณ 2566 ????หากไม่สะดวกเดินทางมาชำระที่ อ.บ.ต. กรุณาติดต่อ 077391212 ต่อ 02 งา

27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร