:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 077-391-212 E-mail : office@banyang.go.th

ชื่อ: หินงอก หินย้อย ถำ้หนองไหล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง

26 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ หินงอก หินย้อย ภายในถ้ำหนองไหล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของตำบลบ้านยาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร