:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ติดต่อเรา

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180
โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 077-391-212
E-mail : office@banyang.go.th
Website : www.banyang.go.th 
Socail Network : Faceboook : อบต. บ้านยาง

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางช่องทางรับฟังความคิดเห็น