:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 077-391-212 E-mail : office@banyang.go.th
คณะผู้บริหาร
นายชัยณรงค์ นวลมุสิก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
โทร 093-7896490
นายทวี อินทร์เทพ
รองนายก อบต. บ้านยาง
โทร 093-6073710
นายธวัชชัย ศักดา
รองนายก อบต. บ้านยาง
โทร 085-7894818
นายวัชรานนท์ หนูเพชร
เลขานุการนายก อบต.บ้านยาง
088-5901007