:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 077-391-212 E-mail : office@banyang.go.th

ชื่อ: ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่ากระดาน-บ่อหลา หมู่ที่ 8,11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 9 ส.ค. 2562

รายละเอียด:


file

news_5_2022_9_24_178552.pdf